Pro studenty

Využíváme dovedností studentů naplno! - Aktivně vás zapojíme do zajímavých odborných úkolů při výrobě a vývoji hi-tech produktů nebo přímo do výzkumných vědeckých projektů.  Vedení svěřených činností zajišťují vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti fyziky, chemie, optiky či strojních oborů. Znalosti získávané při studiu budete moci aplikovat prakticky a prohloubit tak svoji odbornost i získat nové dovednosti.

Odborné stáže a Praxe

Studentům zajišťujeme odborné stáže a povinné školní praxe, vítáme i dlouhodobé zapojení v průběhu celého školního/akademického roku.

Vycházíme vstříc časovým požadavkům studentů tak, abychom jim umožnili spojit odborné práce pro naši společnost s požadavky na studium.

V Cryturu se uplatní šikovní studenti chemie, fyziky, strojírenství, materiálového inženýrství, optiky, optoelektroniky, elektrotechniky, ale i sklářské technologie, šperkařství a dalších technických oborů.

V případě zájmu o brigádu, stáž či praxi nás kontaktujte pomocí formuláře.

Praxe
* Required field

Pro Vysokoškoláky

Spolupráce na diplomových/disertačních pracích

Studentům VŠ nabízíme spolupráci při zpracování diplomových nebo disertačních prací - podpoříme vás vedením, umožníme podílet se v rámci zpracování práce na výzkumných či vývojových činnostech. Výsledky svojí práce uvidíte v reálných technických aplikacích.

Přihlásíte-li svoji „diplomku“  do soutěže Cena Crytur, máte možnost poměřit síly s více než dvěma sty dalších diplomových prací v rámci celé republiky. Nejkvalitnější práce odměňujeme finančně!

Studijní obory, které nejvíce v praxi uplatníme

  • Optika – FJFI, FEL ČVUT Praha, MFF UK Praha, PřF Univerzita Palackého v Olomouci
  • Fyzika – MFF UK, MU Brno, VŠB Ostrava, ČVUT Praha, Západočeská univerzita Plzeň
  • Chemie – VŠCHT Praha, FCHT Univerzita Pardubice
  • Elektro – FEL ČVUT Praha, VUT Brno, FEI Univerzita Pardubice, VŠB TU Ostrava, Západočeská univerzita Plzeň, TU Liberec apod.
  • Strojní obory, materiálové inženýrství v rámci všech VŠ v České republice

 

Pro středoškoláky a studenty SOU

Studijní obory, které v praxi nejvíce uplatníme

  • Strojní a elektrotechnické SOU, SŠ
  • Chemické  a chemickotechnologické SŠ
  • Sklářské technologie, zpracování skla SOU, SŠ
  • Šperkařské a zlatnické SOU
  • Ale i další technické obory jako textilní technologie apod.

Po úspěšném ukončení studia nabízíme vysoce atraktivní zaměstnání a kontakt s nejmodernějšími standardy s podporou při zapracování a adaptaci ve firmě.