Proč Crytur?

Naše poslání:

Prostřednictvím špičkových technických řešení přispíváme k celkovému zkvalitnění života. Chceme, aby výsledky našeho výzkumu a technického vývoje byly prostředkem pro kvalitnější zdravotní péči, bezpečnější svět, dokonalejší elektronická zařízení a hlubší poznání souvislostí a světa kolem nás.

 • 75 years of tradition
 • 310 employees
 • 25 % employees with university degree
 • 400 mil. CZK yearly turn-around

Jak toho chceme dosáhnout?

K dosažní našich záměrů považujeme za klíčové tyto hodnoty, které vyjadřují, na čem stojí naše práce.

Za klíčové hodnoty, které nám pomáhají na cestě k dosažení našich cílů považujeme:

 • Inovativní myšlení
 • Zápal pro nové metody a technologie
 • Preciznost v detailu
 • Vysoká kvalita odvedené práce
 • Korektní a přátelské pracovní vztahy

 

Proč být s námi?

Profesní vzdělávání

Vyznáváme individuální přístup ke každému a věříme, že váš osobní růst je důležitý pro růst a rozvoj celé společnosti. Proto zajišťujeme absolventům odbornou podporu při zapracování a umožňujeme další odborné vzdělávání. Zkušeným odborníkům umožňujeme další kvalifikační rozvoj a uplatnění jejich zkušeností při práci s nejmodernějším technologiemi. Samozřejmostí jsou jazykové kurzy.

Motivující platové ohodnocení

Věříme, že za kvalitně odvedenou práci má být zaměstnanec odpovídajícím způsobem ohodnocen. Protože se všichni přímo podílíme na celkovém úspěchu firmy, jsou i zaměstnanci nad rámec své sjednané mzdy odměňováni prémiemi podle dosažených výsledků.

Přátelské pracovní prostředí

Nebývá snadné dosahovat dobrých pracovních výsledků v prostředí, kde se necítíme dobře. V Cryturu si navzájem vycházíme vstříc a pomáháme si napříč odděleními. Rádi spolu trávíme čas i po práci společnými aktivitami.

Individuální podpora zaměstnanců

Respektujeme soukromé potřeby našich zaměstnanců a vycházíme jim vstříc úpravou pracovní doby při postgraduálním studiu nebo z rodinných důvodů. Kolegům, kteří nepocházejí z Turnova, pomáháme se zajištěním bydlení nebo školky.

 

Co můžete očekávat jako standard?

 • Pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • Penzijní / životní pojištění
 • Stravenky
 • Zvýhodněné tarify od Vodafonu
 • Výběr nápojů na pracovišti
 • Očkování
 • Bezproblémové parkování